Упражни правото си на отказ!

Информация относно упражняване правото на отказ от договора


Потребителят има право да се откаже от договора за покупко-продажба от разстояние, да върне закупената стока и да поиска възстановяване на сумата за покупка на стоката по силата на чл. 50 от ЗЗП. в случай на отказ:

  • Потребителят трябва да уведоми писмено Доставчика за решението си да прекрати договора, сключен от разстояние чрез единния/стандартен формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата на: "Упражни правото си на отказ!" и ползвайки настоящото Приложение. МОЛЯ РАЗПЕЧАТАЙТЕ, ПОПЪЛНЕТЕ ЧЕТЛИВО И ТОЧНО, СКАНИРАЙТЕ И ИЗПРАТЕТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС – support@ocd.dr-pojarashki.info !
  • Потребителят не дължи обезщетение или неустойка и не е длъжен, но е желателно да посочи причината, поради която иска да упражни правото си на отказ от договора.
  • Потребителят изпраща сканирана настоящата заявка за отказ на електронен адрес: support@ocd.dr-pojarashki.info преди връщане на отказания екземпляр от книгата.
  • Потребителят се задължава да върне закупената стока от Книжен електронен магазин на адрес: София 1421, България, ул. Цветна градина№77, ап.1 в срок от 14 календарни (неработни дни), считано от датата на получаване на стоката, в търговски вид като при доставката и без следи от употреба, което позволява последващата й продажба.
  • Всички разходи по връщането на стоките до посочения адрес са за сметка на Потребителя.
  • В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платената от потребителя сума /стойността на стоката без стойността на доставката/ не по-късно от 14 календарни (неработни дни), считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
  • Нужно е Потребителят да посочи точно актуална банкова сметка на негово име по която да му бъде възстановена сумата след оглед на върнатата стока.

В случай на нарушен търговски вид на стоката при нейното връщане, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказа от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Приложение - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора


Формуляр за упражняване правото на отказ